skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Základní informace

 

Školní družina je součástí základní školy. Nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Pracuje podle svého školního vzdělávacího programu, ve kterém se prolínají činnosti související s proměnami přírody a děním společenským. Do družiny docházejí žáci 1. stupně, jsou rozděleni do pěti smíšených oddělení. V rámci činnosti ŠD děti pracují podle zájmu v zájmových kroužcích.

 

Pravidla pro provoz školní družiny od 1. 10. 2017

Vzhledem k tomu, že se žáci naší školy přihlásili na kroužky, které časově nekorespondují s běžným provozem školní družiny, dochází z hlediska bezpečnosti dětí k těmto úpravám: V pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek budou moci žáci, kteří jsou zapsáni ve školní družině, čekat na kroužek v jednom z určených oddělení a nebo se do něho po skončení kroužku vrátit. Tam vyčkají příchodu svého oddělení z odpolední vycházky. Pobyt v oddělení, které ten den nepůjde na vycházku, lze využít i v případě, že je dítě po nemoci nebo je potřeba, aby si ho zákonný zástupce vyzvedl v době 13:30−15:00 hod.

Pondělí          Chvojková Ivona  učebna č. 15
Úterý Šrailová Dana  učebna č. 20
Středa

Solničková Milena
Chvojková Ivona

učebna č. 20
učebna č. 15
Čtvrtek Vondráková Michaela  učebna č. 16

V pátek odchází na vycházku všechna oddělení a vyzvednout si žáka může rodič až po 15:00 hod.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

          Ranní školní družina              

od   6:20 do 7:45 hod

Odpolední školní družina

od 11:40 do 16:40 hod

PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Probíhá bezhotovostně převodem na účet školy.
  • Každý žák školní družiny obdrží lísteček s číslem účtu a variabilním symbolem, který je nutné uvádět vždy, aby se platba dala identifikovat.
  • Do zprávy pro příjemce ještě napište jméno žáka.
  • Platbu můžete provádět každý měsíc nebo můžete poukázat najednou i více plateb tak, aby úhrada v daném měsíci byla nejpozději do konce měsíce na účtu školy.
  • Pokud není poplatek za školní družinu uhrazen nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, budou rodiče vyzváni k platbě písemně. Pokud platba do konce měsíce neproběhne, nebude moci rodič nadále využívat služeb školní družiny. Žák bude ze školní družiny vyloučen.
  • Cena za využití školní družiny činí 150 Kč/měsíc.

 
aktualizováno: 31.10.2017 17:05:22 autor: Administrátor