skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Zápisy ze zasedání

Zápis z 15. zasedání ŽP - 5. 6. 2017

- zhodnocení celoroční práce žákovského parlamentu

- náměty na zlepšení činnosti ŽP

- náměty na aktivity ŽP pro školní rok 2017/18

- přírodovědný zájmový kroužek - výlety do přírody a zkoumání 

- turistický kroužek s výlety mimo Kladno

- kroužek dílny (práce se dřevem a pod.)

- v učebně č.19 není slyšet zvonek, v učebně č.17 nejdou hodiny

- zachovat konání schůzek parlamentu v odpoledních hodinách

 

Zápis ze 14.zasedání ŽP - 24.4.2017

Plánovali jsme využití pomůcek vyrobených na předchozích zasedáních - zástupci ŽP se domluví s učitelem TV a pro své spolužáky organizují hru na procvičení třídění odpadu – pomůcky po domluvě k vyzvednutí ve 4.třídě u pí.uč.Štolové

Nacvičili jsme si hru, její organizaci a jak se domluvit s vyučujícím

Zapsal Vítek Valta II.B

Zápis z 13. zasedání ŽP - 3. 4. 2017

Všichni žáci parlamentu se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupinka kreslila obrázky např.plechovka od coly, kelímek od jogurtu, lahev od pití... Druhá skupina polepovala krabice správnými barvami podle typu kontejnerů. O tomto jsme přemýšleli i 6.3.,když byl také parlament. Dnes jsme to dodělali všechno.
Co jsme kreslili:

plechovka od coly 

kelímek od jogurtu
lahev od pití
telefon
žárovka
tablet
ponožky
sklenice od okurek
větve
tričko  
rulička od toaletního papíru
keramický hrnek
hodiny
ohryzek od jablka
papírové kapesníky
noviny
banán
baterie
nůžky
penál
kytky
magnetická tabule
prošlé léky
knihy
pneumatiky
krabice od mléka                                                                                                           
rozbité sklo                                                                                                                                                 
fix                                                                                                                                                                   

Zapsala Kristýna Koubová III.B a Gábina Plasová IV.

 

Zápis z 12. zasedání ŽP - 6. 3. 2017

 • Představení nových členů
 • Připomenutí závěrů z minulého zasedání
 • Plánování realizace konkrétních úkolů na soutěž v rámci projektu ke Dni Země
 • Zadání úkolů na příští zasedání

-         Připravit obrázky - 5 návrhů

-         Nastudovat www.jaktridit.cz

-         Přinést psací potřeby

Zapsala Leona Kostová IV.tř. a Kateřina Pospíšilová V.A

 

Zápis z 11. zasedání ŽP – 6. 2. 2017

 • Informace o následujících schůzkách

           - termíny: 6.března, 3.dubna, 24.dubna, 5.června

 • Den země - co to je

                    - termín 22. dubna

                    - čeho se týká

                    - námět na akce, projekt

                    - jak se můžeme my žáci zapojit k ochraně zeměkoule

 • Nápady

o   uklízet odpadky v přírodě,

o   učit se o ochraně  zeměkoule,

o   víc motivovat ke třídění (odměna nejen pro výherce, ale pro všechny),

o   čištění studánky,

o   vyhynulí živočichové,

o   vědomostní soutěž,

o   starší žáci připraví představení pro mladší,

o   sportovní soutěž v přírodě (orientačně vědomostní),

o   recyklovat sami (vyrábět ze starých materiálů),

o   jít ven, práce ve věkově smíšených skupinách, vědomostně poznávací stanoviště

Zapsala Kristýna Koubová III.B

 

Zápis z 10. zasedání ŽP – 12. 12. 2016

 • dokončování a vylepování plakátů 
 • procvičování prezentace plakátů ve třídách 
 • Úkol: ve třídách seznámit spolužáky s naší prací
 • co na plakátech najdou,           
 • kde je najdou,
 • pozvat je, ať se přijdou podívat, kolik cukru denně spořádají. 

 Zapsala Adéla Lindová a Kristýna Koubová III.B

 

Zápis z 8. zasedání ŽP – 28. 11. 2016

 • Dokončování projektu – Kolik je v tom cukru?
 • Úkoly
 1. Sdělit žákům - 30.11. v 16 hod přednáška o zdravé výživě v učebně 3.B
 2. Ve škole bude krabice na staré knihy – sbírka Gymnázia Kladna – výtěžek z prodeje knih půjde na dobročinné účely

 Zapsala Tereza Hálová V.A

 

Zápis z 6. zasedání ŽP - 7. 11. 2016

 • pokračujeme v projektu - vážení cukru v potravinách
 • vyhledáváme informace o cukru na internetu
 • malujeme plakát 
 • děvčata z VIII. třídy vytváří anketu pro žáky školy - znalosti o cukru v potravinách

Zapsala Gábina Plasová IV. 

 

Zápis z 5. zasedání ŽP – 31. 10. 2016

 • Kontrola splněných úkolů – pochvaly, výtky
 • Projekt Zdravá strava (výstupem bude nástěnka – obsah cukru v potravinách) :
 • Rozdělení do skupin – role, úkoly
 • Zmapování potravin - obaly, letáky
 • Přepočítávání cukrů (ze 100g na balení)
 • Vážení cukru -> do sáčků
 • Výtvarné zpracování - nadpisy, obrázky
 • Plán na další hodinu – pokračování v projektu

 Zapsala Kristýna Koubová 3.B a Nicol Osvaldová II.B

                                                                                                              

Zápis ze 4. zasedání ŽP – 24. 10. 2016

 • Řešení, co s „neplniči“ úkolů
  • Trest (fyzický – např. dřepy)
  • Opakovaně -> vyloučení ze ŽP
  • Pochvala před celým ŽP všem „plničům“
 • Halloween bude pro 1. i 2. stupeň
 • Příští týden první projekt Zdravá strava -> vážení množství cukru
  • Potřeby – váha, cukr 5kg, seznam potravin, obrázky z letáků, nástěnka, pastelky, fixy, odměrka, papíry, špendlíky, sáčky, obrázky ovoce a zeleniny, smajlíci, nálepky, třpytky
 • Úkoly na příště
  • Sbírat obaly od potravin a obrázky z letáků
  • Nápady na zdravé recepty
  • Třpytky - Plasová, Mandelová, Jansová, Valta
  • Flitry - Mandelová, Žižková, Lípová
  • Pastelky a fixy - Lindová, Dorážka, Koubová, Kostová, Osvaldová
  • Sáčky - Arlt, Procházka, Slapnička
  • Smajlíci - Franková, Jelínková, Kočová
  • Letáky - Pepa, Jelínek, Snovak

Zapsala Kristýna Koubová III.B a Lukáš Dorážka IX.

Zápis z 3. zasedání ŽP – 17. 10. 2016

 • Důvod zrušení sběru plodin
 • Vánoční besídka asi nebude
 • Paní učitelka Miklasová - školní kapela (ČT 7:00h)
 • Parlament se bude zabývat Zdravou stravou
 • První náměty:
  • svačina - více druhů?
  • pozvat výživového poradce – beseda
  • do třídy přehled zdravých potravin
  • vyvěsit na stránky zdravá jídla
  • recepty ŽP na web školy
  • soutěž v „pojídání“ zdravé stravy
  • pěstování bylinek v květináčích ve třídách
  • obsah cukru v potravinách – vážení
  • ochutnávka zdravých potravin
  • Zelenina fest
 • Družina vypínat telefon

Zapsala Kristýna Koubová III.B
aktualizováno: 5.11.2017 15:51:20 autor: Mgr. Eliška Kalová