skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Fotografie ze zasedání

Parlament si  téměř jednohlasně zvolil předsedkyni a místopředsedu. Gratulujeme a buďme v kontaktu !

Plánujeme společný výlet, jehož místo jste si sami navrhli, a to ZOO. Místo a čas ještě upřesníme.

S potěšením oznamujeme, že parlament funguje ku prospěchu žáků a během prvních měsíců se noví zástupci skvěle zapracovali. Rády bychom ocenily přístup zúčastněných a vážíme se jejich návrhů / podnětů a nápadů. Nejvíce si ceníme otevřenosti, která na schůzkách panuje a jedná se nám tedy nadmíru příjemně.

Jen tak dále, parlamentáři, ať jsou naše zasedání prospěšná spolupráci mezi žáky, kantory a celkově pro chod školy samotné. Máte právo volby a možnost ledasco změnit - tak vše zplna využijte !! ;-)

Stále pokulhává účast 6.A, jelikož se nově zvolený zástupce dostaví až v dubnu. Prosím dohled/upozornění předsedkyně.

Prosím, mějte na paměti naše pravidla :-)

Chování na jednáních Žákovského parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých. 
2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet. 
3. Nepoužívat vulgární výrazy. 
4. Řešit školní problémy. 
5. Předávat spolužákům nezkreslené informace. 
6. Spolupracovat v týmu. 
7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

8. Plánovanou neúčast je nutno předem omluvit u koordinujících učitelek !!!!aktualizováno: 27.5.2018 0:23:26 autor: Mgr. Eliška Kalová