skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Základní informace o žákovském parlamentu

JAKÁ JSOU PRÁVA A JAKÉ JSOU POVINNOSTI PARLAMETÁŘŮ?

 • Účastní se zasedání ŽP. Komunikují s vedením školy, zaměstnanci i vyučujícími.
 • Aktivně se podílejí na chodu školy.
 • Přinášejí náměty ze tříd ohledně vzdělávacího procesu, školního prostředí a vzájemného soužití.
 • Obratem informují třídy a jejich třídní o dění ve škole.
 • Vymýšlejí  a organizují aktivity / projekty / výlety pro ostatní žáky.
 • Předkládají návrhy na školní, sportovní a kulturní akce, o které by měly třídy zájem.
 • Reprezentují svou třídu, za kterou byli zvoleni.
 • Snaží se o to, aby se do akcí ŽP zapojili i ostatní žáci.
 • Podílejí se na řešení problémů a negativních jevů, které se ve škole vyskytnou (např. ničení školního majetku, ubližování spolužákům, nevhodné chování žáků, šikana…).
 • V případě potřeby si na zasedání zvou i další žáky či vyučující.
 • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání. Aktivně se podílejí na akcích ŽP.
 • Pravidelně se zúčastňují schůzek ŽP, které je konají každý měsíc v předem stanoveném termínu.

Žákovský parlament podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání!

Pravidla chování Žákovského parlamentu:

 

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých. 
2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet. 
3. Nepoužívat vulgární výrazy. 
4. Řešit školní problémy. 
5. Předávat spolužákům nezkreslené informace. 
6. Spolupracovat v týmu. 
7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas.

 

 
aktualizováno: 2.3.2018 21:07:04 autor: Mgr. Eliška Kalová