skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Zápisy ze zasedání

 

 

7. zasedání - 13. 4. 2018

1) Předsedkyně s místopředsedou zahájili zasedání a přivítali zúčastněné

2) Parlamentáři si společně připravili převyprávění pohádky o Perníkové chaloupce

3) Výběr pomocníků na zápis do 1. třídy ( postavy: Jeníček, Mařenka, Ježibaba a strom). NUTNO DONÉST KOSTÝMY - do středy a zajistit dva STROMY (Sabina - poptat se p. Šrailové, případně vyrobit).

4) Parlament posloužil jako porota pro výběr čtyř nejhezčích housenek ze 4.B,  které budou odeslány na výstavu.

5) Plánování společného nocování ve škole, dohoda s paní Božkovou. Sraz v pátek 18.5. v 18.00 ve škole.

6) Upozornění: šetřit elektrickou energií a hygienickými potřebami, chránit vybavení a majetek školy.

7. Připomenutí přepravky na ovoce/zeleninu pro 2. stupeň, v pátek vždy rozdat, aby nezbylo nic přes víkend.

8. Sledovat nástěnku či odkaz na webu školy, případně FB skupinu (Parlament ZŠ Vašatova) https://www.facebook.com/groups/2109225245967945/

9) Další zasedání ŽP proběhne bude v pátek 18.5. od 18h, poté pyžamová párty ve škole.

S sebou: spacák, karimatka, pyžamo, pití, svačinka, hygiena, léky.

               Večeři a snídani zajistíme společnými silami. :-)

                                                                                                                                  Zapsala Mgr. Kalová

6. zasedání - 16. 3. 2018

1) Zahájení a přivítání parlamentářů

2) Výběr “mluvícího předmětu“ nutného pro společnou diskuzi.

3) Zhodnocení masopustu, pochvala masek a žáků 9. třídy za pečlivou přípravu a organizaci.

4) Volba předsedy a místopředsedy parlamentu (každý podal návrh + odůvodnění)

5) Neodhazovat ovoce z obědů do košů, odnášet ovoce / zeleninu / jogurty domů – NEVYHAZOVAT po škole či okolí!!

6) Návrhy na společný výlet - ZOO, dinopark, minearologická výstava.

7) Upozornění: šetřit elektrickou energií a hygienickými potřebami, chránit vybavení a majetek školy.

8) Nabídka koupi školních mikin od schoolsinited.cz (dostaneme 2 návrhy + cenu).

9) Doporučení: nosit reflexní prvky, především ráno cestou do školy.

10) Sledovat nástěnku či odkaz na webu školy, případně FB skupinu (Parlament ZŠ Vašatova) https://www.facebook.com/groups/2109225245967945/

11) Na FB naleznete i informační video k projektu "VÝUKA NARUBY" - případně ZDE: https://youtu.be/XdMsp9NZSt4

12) NÁVRH PARLAMENTU: Kde bude možnost odkládat ovoce/jogurty/mléka, která žáci nechtějí? Zbytečné plýtvání a nepořádek po škole i v okolí školy (kiwi a jogurty na cestě ke kinu Sokol..).

ŘEŠENÍ: Vždy ten den připravit tác / krabici, kam se nechtěné odloží, aby si je mohli vzít jiní žáci.

Další schůzka ŽP se bude konat v pátek 13. dubna od 14h.

Zástupci z 2. stupně očekávejte ještě minischůzku ohledně projektu v dalším týdnu (pravděpodobně středa 21.3., až se odevzdají témata výuky jednotlivých hodin).

                                                                                                            Zapsala Mgr. Kalová

5. zasedání - 12. 2. 2018 

1) Úvod, účast. Nově zavedena povinnost OMLUVIT NEÚČAST PŘEDEM u Mgr. Kalové či Mgr. Knopové!!

2) Nástin nadcházející akce na 14.2. - Valentýnská červená středa v naší škole (1. i 2. stupeň).

3) Upozornění na pravidla valentýnské pošty (na každý dopis uvést jméno a třídu, komu má být doručen). Dopisy doručit do středeční velké přestávky, následně bude rozdána posly lásky z 9. třídy.

4) Připomenutí červené barvy oblečení během středy (červený vršek NUTNÝ, pokud není spodek, může být černý / tmavý). Soutěž o nejvyšší počet červeného oblečení :-)

5) Parlamentáři rozděleni do třech skupin, přičemž vytvořili dva láskoboxy a ukázky správných i špatných valentýnek. Srdce jako výzdobu vytvořili žáci 6. třídy.

6) Láskoboxy umístěny v přízemí i prvním patře, aby mohli žáci vhazovat vzkazy pro své oblíbence z řad žáků, spolužáků, kantorů a ostatního personálu školy.

7) Další zasedání ŽP proběhne bude v pátek 16.2. od 14h - učebna č.4. Zajděte si na OBĚD před ŽP!                       

                                                                                                                                                           Zapsala Mgr. Kalová

 

4. zasedání - 12. 1. 2018 

1) Úvod, účast. Upozornění na zástupce 6.A a 7. třídy, kteří se opět nedostavili.

2) Koncert - poděkování za aktivní účast a účinkování. Shrnutí ohlasů z řad diváků. Omluva za zkrácený záznam - sestřih videa nutný z důvodu nízké kapacity paměti v kameře. Do další akce bude zakoupena nová objemnější karta.     V příštím roce bude celý záznam koncertu skutečně zajištěn profesionálním kameramanem. 

               - pochvala pro 9. třídu za bezchybný průběh, skvělou organizaci a souhru s třídní učitelkou, Mgr. Klosovou.

               - tipy na příští rok, např. kostýmy již na generálku - kvůli dopolednímu focení

S tím související nabídka pro vyučující - fotky z generálky k dispozici u Mgr. Kalové na flash.

3) Školní časopis - bude předán zájemcům pravděpodobně do konce ledna (obtíže s tiskem).

4) Sportovní dny pro 2. stupeň: 31.1. dívky - RINGO a 1.2. chlapci - FLORBAL. Organizačně zajišťuje 9. třída, která připraví detailní rozpis utkání, vše ve spolupráci s Mgr. Pošmournou.  

5) Ve středu 31.1. budou v poslední hodině předány výpisy z vysvědčení, následně pololetní prázdniny připadají na pátek 2.2.2018.

6) Nápad žáků 8. třídy - CYKLOVÝLET / namísto lyžařského výcviku. Detaily budou projednány s vedením školy.

7) Návrh na změnu zástupců ŽP ve 3.B a 6.A, kteří dosud nebyli přítomni.

8) Podnět k výuce ze strany žáků, nespokojenost s průběhem hodin.

Další schůzka ŽP bude pondělí 12.2. od 14h - UČEBNA č.4. Všichni si zajdou před začátkem ŽP na OBĚD !                                                                                                                              Zapsala Mgr. Kalová

 

3. zasedání - 15. 12. 2017 

1) Úvod, účast, prezenční listina.

2) Jarmark - zhodnocení a pochvala od rodičů a zúčastněných. Zbylé výrobky budou prodávány na vánočním koncertě, aby se navýšil výdělek.

3) Vánoční koncert - informovat ve třídách o dobrovolném vstupném - podpořit příspěvky rodičů. 

4) Školní časopis - bude předán zájemcům do konce tohoto roku. 

5) Sportovní den před Vánoci nebude, více upřesníme v lednu. 

Další schůzka ŽP bude v pátek 12.1. od 14h - UČEBNA č.4. Všichni si zajdou před začátkem ŽP na OBĚD !                                                                                                                              Zapsala Mgr. Kalová

2. zasedání - 10. 11. 2017 

1) Úvod, účast, prezenční listina.

2) Halloween – zhodnocení akce, poděkování deváťákům za organizaci

3) Školní video v přízemí

 4) Školní časopis – prodej za 60 Kč – jmenný seznam zájemců s PODPISEM v každé třídě, odevzdat do 16.11.

5) Třídní webové stránky - POUZE NA 2.STUPNI – najít 2 editory do 14.11. (velká přestávka) - následně bude školení pro editory.

6) Papírníček – dokončit - výsledky + výhra

7) 29.11. - Zdeněk Miler (3.h) workshop + výstava v tělocvičně  ! PŘINÉST PŘEDMĚTY S KRTEČKEM (1. stupeň k TU; 2. stupeň dne (27. - 28.11. k Mgr. Kalové) !!

8) 30.11. Den otevřených dveří

9) 5.12. Zpívání na schodech

10) 19.12. Vánoční vystoupení od 17h

11) !!!JARMARK !!!  POPTAT SE RODIČŮ / starších ŽÁKŮ, KDO BY CHTĚL MÍT STÁNEK a účastnit se.

12) Diskuze -  návrh žáků – 20.12. – SPORTOVNÍ DEN (1.stupeň: vybíjená, 2.stupeň: ringo / florbal).

                       - návrh 4. třídy: DUHOVÝ DEN – každý den celá škola v jedné barvě

 Návrhy zástupců parlamentu budou projednány s vedením školy.

Další schůzka ŽP bude v pátek 15.12. od 14h - UČEBNA č.4. Všichni si zajdou před začátkem ŽP na OBĚD !                                                                                                                              Zapsala Mgr. Kalová

1. zasedání - 16.10. 2017

1) Úvod, představení paní učitelek a žáků, prezenční listina.

2) Vysvětlení / objasnění práv a povinností parlamentářů (pozor na bezdůvodné absence).

3) Nutnost informovat třídu o tématech a obsahu zasedání, přinášet náměty a podněty ze tříd.

4) Vzájemná pomoc v komunikaci (žáci + učitelé a vedení školy).

5) Poděkování všem za účast na DNI JAZYKŮ.

6) Připomenutí EKO aktivit - tříděný odpad, ekoškola.

7) Současné projekty - PAPÍRNÍČEK: Soutěž o nejhezčí krabici na papíry (1. a 2. stupeň), uzávěrka 16.11.

                               - HALLOWEEN: Lampionový průvod - kostým nutný.

                                                   Občerstvení dobrovolné, přezůvky a kelímek na pití s sebou.

                                                   Nocování ve škole pro 2. stupeň, odevzdat přihlášky (večeře a snídaně zajištěna).

                                                   Více info dodá do konce týdne 9. třída na informačním letáku.

 

8) Školní časopis - Mgr. I. Fousková - přednesla prosbu ohledně obnovení školního časopisu Jedenáctka. Nutnost vyhledat / oslovit spolužáky do redakční rady, aby časopis vedli. Shromažďovat příspěvky, pořizovat foto vydařených děl žáků (Vv, Pč...). Vyzvat žáky, aby nepsali pouze do šuplíku, ale publikovali v časopise (básně, písně, příběhy, komiksy...). Vydání bude čtvrtletně.

Domluvena další schůzka na pátek 10. 11. od 13h, učebna č.4.

                                                                                                                                    Zapsala Mgr. Kalová

 

 aktualizováno: 16.4.2018 21:52:29 autor: Mgr. Eliška Kalová