skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje

 

Soutěž je vyhlašována pod záštitou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu

 

Soutěž vyhlašuje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy.

 

Cíl soutěže: Zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol v regionu a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících. Středočeský kraj má zájem podpořit rozvoj environmentální výchovy (EV) i na školách, které by rády začaly, ale zatím žádné zkušenosti nemají. Věříme, že vyhlášení soutěže podpoří aktivity škol a školských zařízení Středočeského kraje ve vztahu k výchově pro udržitelný rozvoj.

 

Soutěž má tři stupně:

1.stupeň (nejvyšší)

Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor EV (nejlépe absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a životního prostředí. Je  zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV. Škola realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol.

 

2.stupeň (střední)

Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 50 % pedagogů do aktivit EV, je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a životního prostředí. Je vypracován krátkodobý školní program EV,  realizace EV probíhá pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV v průběhu školního roku, škola spolupracuje s okolními školami.

 

3.stupeň (začínající školy)

Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 20 % pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV, realizace EV pouze v rámci několika málo  vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola  doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EV.

 
aktualizováno: 6.10.2017 15:14:45 autor: admin