skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Cestou přírodovědných a technických oborů

 

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizaci tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Název projektu:                        Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu:          Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu:             CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace:                     2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem:       161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu byla zařazena i Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Zapojené ZŠ do projektu: Základní škola Tuchlovice; Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola, Stochov; Základní škola Kladno, Vašatova 1438; Základní škola Kladno, Vodárenská 2116

Informace o projektovém záměru: Cílem projektu Sportovního gymnázia je optimalizace a zefektivnění fungování celého počátečního vzdělávání a tím i podpora zájmu o přírodovědné a technické obory. Dalším cílem je snaha o vybudování biologické laboratoře a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku biologie, které doposud chybělo a nemohly být naplňovány cíle vzdělávání v souladu s ŠVP. Patřičné zázemí a na něj navázané aktivity povedou rovněž ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné vzdělávání a to nejenom na gymnáziu, ale i na partnerských základních školách.

 

 

 
aktualizováno: 6.9.2017 19:31:18 autor: admin