skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Matematika

Reálná čísla 6.-9. ročník

Metodika
Desetinná čísla - porovnávání a zaorouhlování
Desetinná čísla - porovnávání a zaokrouhlování
Desetinná čísla - sřítání a odčítání
Desetinná čísla - sčítání a odčítání
Násobení desetinných čísel
Desetinná čísla - násobení
Kladná a záporná čísla
Kladná a záporná čísla
Uspořádání racionálních čísel
Uspořádání racionálních čísel
Racionální čísla - sčítání a odčítání
Racionální čísla - sčítání a odčítání
Druhá mocnina čísla
Druhá mocnina čísla
Druhá mocnina čísla
Druhá odmocnina
Druhá odmocnina
Druhá odmocnina
Druhá odmocnina
Množiny čísel

Slovní úlohy 3. ročník

Jednoduché sl. ú. na sčítání a odčítání
Jednoduché sl. ú. na sčítání a odčítání s porovnáním
Jednoduché sl. ú. na násobení a dělení
Jednoduché sl. ú. na násobení a dělení s porovnáváním
Jednoduché sl. ú: Opakování
Jednoduché sl. ú. na sčítání a odčítání a na sčítání a odčítání s porovnáváním
Jednoduché sl. ú. na násobení a dělení a násobení a dělení s porovnáváním
Jednoduché sl. úlohy: Křížovka
Jednoduché slovní úlohy: Test
Složené slovní úlohy
Slovní úlohy 3. ročník: Vánoce
Slovní úlohy 3. ročník: Halloween
Slovní úlohy 3. ročník: Čarodějnice
Slovní úlohy 3. ročník: Valentýn
Slovní úlohy 3. ročník: Pohádky
Slovní úlohy 3. ročník: Velikonoce
Slovní úlohy 3. ročník: Jaro
Slovní úlohy 3. ročník: Léto
Slovní úlohy 3. ročník: Podzim
Slovní úlohy 3- ročník: Zima
 

Slovní úlohy 6-9 ročník

metodika
Poměr, měřítko
Poměr, měřítko
Slovní úlohy, procenta
Slovní úlohy, procenta
Slovní úlohy řešené rovnicí 
Slovní úlohy řešené rovnicí 
Slovní úlohy řešené rovnicí - části celku
Slovní úlohy řešené rovnicí - části celku
Slovní úlohy řešené rovnicí - s procenty
Slovní úlohy řešené rovnicí - s procenty(úvod)
Slovní úlohy řešené rovnicí - s procenty
Slovní úlohy řešené rovnicí - směsi
Slovní úlohy řešené rovnicí - směsi
Slovní úlohy řešené soustavou rovnic
Slovní úlohy řešené soustavou rovnic
Slovní úlohy o společné práci
Slovní úlohy o společné prác
Slovní úlohy řešené rovnicí - shrnutí
Slovní úlohy - přirozená čísla
Slovní úlohy řešené rovnicí - o pohybu


Numerace 0-100 3. ročník

Násobení v oboru násobilky
Násobení v oboru násobilky
Písemné sčítání dvojciferných čísel
Písemné odčítání dvojciferných čísel
Pamětné sčítání a odčítání
Opakovací test: násobení a dělení v oboru násobilky, písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
Násobení a dělení v oboru násobilky
Odčítání dvojciferných čísel
Sčítání dvojciferných čísel zpaměti
Dělení se zbytkem (dělitel 2,3,4,5)
Dělení se zbytkem (dělitel 6,7,8,9)
Pamětné sčítání a odčítání
Pamětné sčítání a odčítání
Násobení a dělení 2
Násobení a dělení 3
Násobení a dělení 4
Násobení a dělení 5,6
Násobení a dělení 7
Násobení a dělení 8
Násobení a dělení 9

Numerace 1-20 pro první ročník

Numerace 1 - 20 pro první ročník

 

 

 
aktualizováno: 6.9.2017 19:30:56 autor: admin