skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018

Škola obdržela dotaci z Rozvojového programu MŠMT ČR Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018.

Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol v rámci povinné školní docházky.

Dotace je určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Škola proto nepožaduje celou platbu od zákonných zástupců žáků. Dotace je čerpána na dopravu žáků, kteří absolvují plavecký výcvik. Jedná se o žáky 3. ročníku v období měsíce ledna 2018 a o žáky 2. ročníku v období od února do června
aktualizováno: 23.3.2018 15:25:12 autor: Administrátor