skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Základní informace o škole

Naše škola sídlí v budově, která patří Statutárnímu městu Kladnu a nachází se v samém centru města, přímo proti obchodnímu centru Billa. Je nejstarší školou ve městě. Úplně v počátcích zde byla mateřská školka, posléze chlapecká škola.

Žákem školy byl i slavný autor Krtečka pan Zdeněk Miler.

Škola od svého založení procházela neustálými rekonstrukcemi a úpravami. V roce 1996 byla ke škole přistavěna krásná, moderní tělocvična, která slouží žákům školy ke sportovním aktivitám, ke konání projektových dnů, soutěží apod.

V odpoledních a večerních hodinách zde působí kroužky a obyvatelé města zde nachází místo pro klubové sportovní aktivity.

V roce 2015 bylo ve dvoře školy zbudováno hřiště, které je využíváno během přestávek, k výuce i různým odpoledním akcím.

Ve škole je celkem 15 učeben, z toho dvě učebny jsou tzv. malé a slouží při dělení žáků do skupin na výuku jazyků. Najdete zde i řadu odborných pracoven např. učebnu přírodopisu, českého jazyka s knihovnou, matematiku, fyziku, kuchyňku a třídu vybavenou IT technikou.

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními dataprojektory nebo SMART tabulemi, které jsou ve výuce pravidelně využívány.

V jedné třídě prvního stupně byly provedeny v měsících červenci a srpnu úpravy: stará omítka se odstranila, učebna byla nově naštukována a vymalována. Do učebny č. 22 bude během měsíce září dodána rekuperační jednotka, pro zlepšení stavu ovzduší během vyučování.

Zlepšilo se i zázemí učitelů, sborovnu jsme vybavili novým nábytkem.

Žákům je k dispozici školní stravovna, která byla během prázdnin 2017 z prostředků zřizovatele kompletně zrekonstruována. Zde se denně naobědvá kolem 300 žáků, řada dětí je zvyklá kupovat si zde poskytované snídaně a svačiny.

Pět oddělení školní družiny je plně obsazeno. Hlavní zásluhu na tom mají vychovatelky, které připravují pro žáky celou řadu akcí.

V letošním roce jsme získali dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči.Změněno Název a popis Autor
30.10.2017 16:46:44

Školská rada

Administrátor
1.9.2017 22:31:52

Užitečné odkazy

Mgr. Karel Primas
7.8.2015 18:22:31

Sponzoři

Mgr. Daniel Kubát
7.8.2015 18:22:24

Pronájem

Mgr. Daniel Kubát

aktualizováno: 13.9.2017 16:53:21 autor: Administrátor