skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Základní informace o Dějepisné olympiádě

Oficiální stránky Dějepisné olympiády: talentovani.cz/dejepisna-olympiada.

Dějepisná olympiáda (DEO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR.

Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.
aktualizováno: 10.10.2017 9:29:27 autor: Administrátor