skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Pro žáky 9. ročníků

Žáci, kteří si dávají přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou, musí vyplněnou přihlášku doručit do 30. 11. k rukám ředitele střední školy. Na tuto (modrou) přihlášku se vyplňuje vysvědčení ze sedmého a ročníku (obě pololetí).

Během podzimu je dobré navštívit střední školy ve Dnech otevřených dveří. Na základní škole proběhne ukázková prezentace některé ze středních škol. Žáci dostanou katalogy středních škol a jsou seznámeni s vyhledáváním v nich.

Ve škole mají stále aktualizovanou nástěnku s nabídkou Dní otevřených dveří na středních školách a s nabídkami studia na školách, popř. o přijímacích zkouškách nanečisto.

V lednu se svolávají rodiče vycházejících žáků z 8. a 9. ročníků za účelem předání Zápisových lístků a informací od výchovné poradkyně. Termín je žákům včas sdělen a zapsán do žákovských knížek a zároveň vyvěšen na webové stránky školy.

 

Internetové adresy:

www.stredniskoly.cz
www.infoabsolvent.cz (ukázky profesí)
www.budoucnostprofesi.cz
www.volba-povolani.cz (odkaz Labyrint)
www.nuov.cz
www.skoly-kurzy.cz

Příprava na přijímací zkoušky 

Literatura a zdroje:

Wikipedie
Pospíšilová B. – Tyšer J.: Výchovné poradenství – soubor materiálů pro výchovné poradce základních škol, 1. vyd., Most:Hněvín 2003
Michalová Z.: Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních, 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš 2001 Webové stránky PPP Ústeckého kraje Hadj
Moussová Z.: Úvod do speciálního poradenství, 1. vyd., Liberec 2002
aktualizováno: 6.9.2017 19:38:23 autor: Administrátor