skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

IX. třída

stín

Halloween

Hlavní akcí v říjnu byla příprava Halloweenského odpoledne, večera a noci...

Jako třídní musím přiznat, že jsem měla trochu strach, jak to ti moji "broučkové" zvládnou, ale jakékoli mé obavy byly zbytečné. Děti (i když jsou to ještě děti?) si vše připravily, přinesly rekvizity, vyrobily kartičky, plakátky a instrukce k soutěžím. Ve středu ve tři nastoupily do tělocvičny, kterou s velkou pomocí paní učitelky Šrailové a Konvalinkové a všech vyučujících z 1. stupně vyzdobily, aby byla pořádně strašidelná. Připravily jednotlivá stanoviště, nechybělo skládání kostry, hledání předmětu v tajuplných krabicích, strašidelné pexeso, hledání myšek, kreslení příšerek poslepu, boj na kladině, házení "mozkem" do koše, bowling s kočkami - ne živými, poznávání po čichu, zapamatování si předmětů...

V 17 hodin začalo halloweenské odpoledne pro děti 1. stupně a jejich rodiče, v tělocvičně se shromáždilo kolem 200 lidí, ale myslím, že se nikdo nenudil a všem čas uběhl rychle, děti si zasoutěžily, zatancovaly, za razítka ze soutěží si mohly vybrat i spoustu krásných, byť drobných odměn. Akce proběhla za vydatné pomoci kolegyň z 1. stupně, které s dětmi na závěr vyyrazily na lampionový průvod.

V 19 hodin pokračovala akce pro 2. stupeň - už bez rodičů - a ani tady nebyl prostor na nudu. Tance byly trochu divočejší, ale jinak se i ti starší s vervou zapojili do soutěží a předháněli se, kdo získá první všechna razítka.

Myslím, že to už byli deváťáci lehce unavení, ale vše zvládali!!

Na závěr večera byla připravená piza, ale hlavně stezka odvahy - děkuji panu učiteli Primasovi a paní učitelce Krunclové za pomoc při přípravě - a také strašidelné filmy, které dětem ve dvou třídách pouštěly paní učitelky Kalová a Knopová. Někteří deváťáci strašili, někteří si trasu chtěli také projít, a všichni si užili trochu toho příjemného strachu z neznáma.

Kolem půlnoci jsme se přesunuli do tělocvičny, kde se děti uložily ke spánku, ale trvalo ještě dlouho, než přestaly švitořit. A ráno už jen sladká snídaně a hurá domů, dospat se:)

Chci poděkovat všem, kteří se na akci aktivně podíleli. A hlavně chci poděkovat mým deváťákům, jak skvěle vše zvládli.

Snad jste si to pořádně užili!!!!

A pát foto na závěr:
aktualizováno: 30.10.2017 19:57:48 autor: Mgr. Miroslava Klosová