skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

IX. třída

stín

Obhajoby ročníkových prací červen 2018

Po návratu z Ekologického kurzu čekaly deváťáky obhajoby ročníkových prací, kde před komisí a některými spolužáky - a někdy i rodiči - měli stručně přiblížit téma své práce a někdy i odpovídat na zvídavé otázky komise. Ve většině případů byly jak práce, tak jejich prezentace velmi kvalitní, žáci si prohloubili i své schopnosti práce s Wordem, naučili se používat citace textu i ostatní formální náležitosti takové práce. Témata si vybírali sami a bylo vidět, že je dané téma opravdu zajímá.

Hodnocení prací bylo slovní, bylo rozčleněné na hodnocení obsahu práce, formálních náležitostí, kvality ústní prezentace a začlenění příloh - obrázků, grafů.

Zde si můžete prohlédnout fotografie, z kterých je patrné, že mnohdy žáci nepodcenili ani slavnostní oblečení:
aktualizováno: 21.6.2018 21:31:52 autor: Mgr. Miroslava Klosová