skola-nadpis3.png (1)
schoolgrad.png obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten obrazek nenacten

Výukové programy v klubu Spirála

25. října si pro nás v klubu Spirála, který patří pod SVČ Labyrint, připravili 2 výukové programy. V programu „Verbální KUNG-FU“ jsme si skrze komunikační cvičení zkoušeli, jak se účinně bránit, pokud nás někdo záměrně slovně ponižuje nebo na nás svými řečmi útočí. V dalším výukovém programu „Sexuální výchova“ jsme si nejdřív ve skupinách a potom společně říkali o změnách, které na nás, naši mysl i tělo, chystá puberta. Rozebírali jsme, jak různě tyto změny mohou chlapci a dívky prožívat. Mluvili jsme také o tom, co znamená sexuální chování, a seznámili se s tím, jak se mohou lidé chránit před pohlavně přenosnými nemocemi a také otěhotněním.

 aktualizováno: 5.9.2017 17:05:42 autor: Administrátor